Recent Changes

Wednesday, April 7

 1. page Kideoskillaattori edited ... Oskillaattorin stabiilisuutta kuvataan Allan-varianssin (suhteellinen taajuusvirhe) neliöjuure…
  ...
  Oskillaattorin stabiilisuutta kuvataan Allan-varianssin (suhteellinen taajuusvirhe) neliöjuurena, eli Allan-deviaationa. Mitä pienempi kyseinen lukuarvo on, sitä stabiilimpi on oskillaattori.
  Käyttö:
  ...
  kideoskillaattoria niiden toiminta taajuudentoimintataajuuden määrittämiseen. Radiotekniikassa
  http://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_oscillator (29.1.2010)
  http://metrology.tkk.fi/courses/s108-195/Luento5.pdf (29.1.2010)
  (view changes)
  5:42 am
 2. page Kideoskillaattori edited Kideoskillaattori Historia: ... 1880. Ensimmäisen kide ohjatun kideohjatun oskillaattori…
  Kideoskillaattori
  Historia:
  ...
  1880. Ensimmäisen kide ohjatunkideohjatun oskillaattorin rakensi
  1920 ja 1930 luvulla kvartsikideoskillaattoreita kehitettiin lisää korkean vakauden saavuttamiseksi. Vuoteen 1926 mennessä kideoskillaattoreita käytettiin ohjaamaan radiolähetinten taajuuksia.
  Rakenne:
  ...
  Pierce oskillaattori(kuva2) . . Pierce oskillaattori
  {Colpitts.jpg} Kuva1. Colpitts oskillaattori piirikytkentä
  {Pierce.jpg} Kuva2. Pierce oskillaattori piirikytkentä
  ...
  Kideoskillaattori tyyppejä on useanlaisia ja tarkoitettu erilaisiin käyttökohteisiin. Kideoskillaattori tyyppejä on esimerkiksi jänniteohjattu kideoskillaattori, lämpötilakompensoitu kideoskillaattori, Kideuunikontrolloitu kideoskillaattori.
  Toiminta ja siihen vaikuttavat tekijät:
  ...
  stabiilisuutta ajatellen. Lämpötilan Lämpötilan vaikutukset voidaan
  ...
  on oskillaattori.
  Käyttö:
  Kideoskillaattori on tarkempi ja stabiilimpi kuin RC-oskillaattori tai LC-oskillaattori ja siksi se on yleisesti käytössä digitaalitekniikassa. Lähes kaikki mikroprosessorit ja mikrokontrollerit käyttävät kideoskillaattoria niiden toiminta taajuuden määrittämiseen. Radiotekniikassa kideoskillaattoreita voidaan käyttää lähetyspuolella ylössekoittamisessa ja vastaanottopuolella alassekoittamisessa. Kideoskillaattoreita käytetään digitaalisissa kelloissa ja ajastimissa. Todella tarkkoja uuniohjattavia kideoskillattoreita voidaan käyttää tietoliikenteessä ja navigoinnissa. Esimerkiksi GPS:n aikareferenssissä, CDMA- ja GSM-verkkojen tukiasemissa. Myös atomikelloissa käytetään kideoskillaattoreita. Yleisesti ottaen kaikissa digitaalisissa laitteissa joissa käsitellään dataa tarvitaan oskillaattoria, joka yleisesti on kideoskillaattori.
  (view changes)
  5:36 am

Monday, February 22

 1. page Tehotransistori edited Tehotransistori Tehotransistori on suurempi sekä tehokkaampi versio tavallisesta transistorista…

  Tehotransistori
  Tehotransistori on suurempi sekä tehokkaampi versio tavallisesta transistorista.
  Bipolaariset transistorit
  MOSFET- tehotransistorit
  IGBT
  Muut
  - IGCT
  - Integroidut tehomoduulit
  -...

  (view changes)
  7:25 am

Thursday, February 18

 1. page Elektriteettimikrofoni edited {toiminta.JPG} Kuva 1: Elektreettimikrofonin toimintaperiaate. Elektreettimikrofoni {toimin…
  {toiminta.JPG}
  Kuva 1: Elektreettimikrofonin toimintaperiaate.

  Elektreettimikrofoni
  {toiminta.JPG}
  Kuva 1: Elektreettimikrofonin toimintaperiaate.

  Elektreettimikrofoni kondensaattorimikrofonin tyyppinen mikrofoni. Erona kondensaattorimikrofoniin on se, että ulkoisesti tuotu varaus on korvattu pysyvällä varauksella elektreettiseen materiaaliin eikä siten tarvitse ulkoista DC-jännitettä. Kun etulevy äänenpaineen voimasta liikkuu takalevyyn nähden se muuttaa kondensaattorin kapasitanssia. Tämän vuoksi kondensaattorin jännite muuttuu samassa suhteessa.
  Elektreetti on ferroelektrinen materiaali, joka on pysyvästi elektronisesti ladattu tai polarisoitu. Tavallisin valmistustapa on sulattaa jotain eristettä kuten muovia tai muuta materiaalia missä on polaarisia molekyylejä ja tämän jälkeen antaa sen kovettua voimakkaassa elektrostaattisessa kentässä. Polaarimolekyylit järjestyvät samansuuntaisiksi sähkökentänkanssa ja muodostavat pysyvästi elektrostaattisen komponentin.
  (view changes)
  10:32 am

Wednesday, February 17

 1. page Piezo summeri edited ... Toiminta perustuu Piezosähköiseen ilmiöön jossa vaihtojännite saa aikaan mekaanista liikettä j…
  ...
  Toiminta perustuu Piezosähköiseen ilmiöön jossa vaihtojännite saa aikaan mekaanista liikettä jolloin syntyy ääniaaltoja. Yleisesti piezo summeria käytetään erinäisten äänimerkkien tuottamiseen. Etuja normaaleihin kaiuttimiin nähden on piezo summerin hyvä tehon kesto. Komponentti on myös varsin edullinen ja pienempi verrattuna tavalliseen kaiuttimeen. Myös virran kulutus on pienempi kuin tavallisessa kaiuttimessa. Joten sitä on myös käytetty korvaavana komponenttina esimerkiksi matkaradioissa. Yleensä piipparina käytettynä käytetään vain yhtä taajuutta.
  Rakenne {piezo_summeri_taka.jpg} Summeri takaa ilman koteloa {piezo_summeri_etu.jpg} Summerin edestä ilman koteloa
  ...
  Siinä on yksi tai kaksi napaanapaa, maa sekä piezosähköisen
  Tyyppejä
  Summerin tyyppejä on itsestään toimiva, ulkoisesti ohjattava ja sisäänrakennettu ohjaus.
  (view changes)
  7:00 am
 2. page Piezo summeri edited ... Kun summeri on itsestään toimivaa tyyppiä, niin siinä on maa ja kaksi kantaa. Komponentti kytk…
  ...
  Kun summeri on itsestään toimivaa tyyppiä, niin siinä on maa ja kaksi kantaa. Komponentti kytketään siten, että se oskilloi summerin resonassi taajuudella. Joten summeri tuottaa vain yhtä taajuutta.
  Ulkoisestiohjattu
  ...
  useammalla eri taajuudella.taajuudella ja silloin summerilla voidaan korvata normaali kaiutin.
  Sisäänrakennettu ohjaus
  Summerin käyttäminen tässä tilanteessa dokumentaation mukaisen kytkennän.
  (view changes)
  6:54 am
 3. page Piezo summeri edited ... Varashälyttimet Palohälyttimet Kaikuluotaimissa? Kaikuluotaimissa http://en.wikipedia.o…
  ...
  Varashälyttimet
  Palohälyttimet
  Kaikuluotaimissa?Kaikuluotaimissa
  http://en.wikipedia.org/wiki/Loudspeaker#Piezoelectric_speakers
  http://www.murata.com/catalog/p15e6.pdf
  http://www.articlesbase.com/music-articles/everything-you-need-to-know-about-piezoelectric-speakers-459085.html
  (view changes)
  6:51 am
 4. page Toroidimuuntaja edited ... Toroidin kääminnän hyviä puolia on heikompi elektromagneettinen interferenssi sekä käämintään …
  ...
  Toroidin kääminnän hyviä puolia on heikompi elektromagneettinen interferenssi sekä käämintään tarvittavan johdon määrä on verrattain pieni, tämä taas antaa toroidille pienemmän resistanssin kuin solenoidilla on (2.).
  Rengasmuotonsa takia myös toroidin magneettikenttä keskittyy toroidin sisäpuolelle, jolloin elektromagneettiset häiriöt ulospäin minimoituvat (kymmenys siitä mitä solenoidilla). (1., 2.)
  ...
  {http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Transformator-toroid.jpg} Toroidimuuntaja. Wikipedia Commonsin public domainista oleva kuva.
  Toroideja voidaan käyttää lähes kaikkeen mihin muitakin muuntajia, mutta niiden hieman korkeampi hinta kuitenkin rajoittaa käyttöä ja rajoitteet tehon kapasiteetin kanssa.
  Toroidimuuntajan hyviä puolia on olematon mekaaninen melu ja pieni koko, noin puolet siitä mitä samat ominaisuudet omaavalla solenoidilla on, ja käämintään tarvittavan johdon määrä on myös huomattavasti pienempi kuin solenoidin kääminnässä tarvittaisiin. Nämä ominaisuudet tekevät toroidimuuntajista suosittuja mm. audiovahvistimissa.
  (view changes)
  6:51 am
 5. page Toroidimuuntaja edited ... Toroidin kääminnän hyviä puolia on heikompi elektromagneettinen interferenssi sekä käämintään …
  ...
  Toroidin kääminnän hyviä puolia on heikompi elektromagneettinen interferenssi sekä käämintään tarvittavan johdon määrä on verrattain pieni, tämä taas antaa toroidille pienemmän resistanssin kuin solenoidilla on (2.).
  Rengasmuotonsa takia myös toroidin magneettikenttä keskittyy toroidin sisäpuolelle, jolloin elektromagneettiset häiriöt ulospäin minimoituvat (kymmenys siitä mitä solenoidilla). (1., 2.)
  Käyttö {http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Transformator-toroid.jpg} Toroidimuuntaja. Wikipedia Commonsin public domainista oleva kuva.
  Toroideja voidaan käyttää lähes kaikkeen mihin muitakin muuntajia, mutta niiden hieman korkeampi hinta kuitenkin rajoittaa käyttöä ja rajoitteet tehon kapasiteetin kanssa.
  Toroidimuuntajan hyviä puolia on olematon mekaaninen melu ja pieni koko, noin puolet siitä mitä samat ominaisuudet omaavalla solenoidilla on, ja käämintään tarvittavan johdon määrä on myös huomattavasti pienempi kuin solenoidin kääminnässä tarvittaisiin. Nämä ominaisuudet tekevät toroidimuuntajista suosittuja mm. audiovahvistimissa.
  Toroidin ytimenä käytettävä aine valitaan käytön mukaan, rautaa käytetään usein matalammilla taajuuksilla jo hintansa takia. Ferriitti on käytössä korkeilla taajuuksilla (tyypilliseti 10KHz - 100MHz).
  {http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Transformator-toroid.jpg} Toroidimuuntaja. Wikipedia Commonsin public domainista oleva kuva.
  Lähteet
  http://en.wikipedia.org/wiki/Transformer
  (view changes)
  6:50 am
 6. page Toroidimuuntaja edited ... Toroidimuuntajan hyviä puolia on olematon mekaaninen melu ja pieni koko, noin puolet siitä mit…
  ...
  Toroidimuuntajan hyviä puolia on olematon mekaaninen melu ja pieni koko, noin puolet siitä mitä samat ominaisuudet omaavalla solenoidilla on, ja käämintään tarvittavan johdon määrä on myös huomattavasti pienempi kuin solenoidin kääminnässä tarvittaisiin. Nämä ominaisuudet tekevät toroidimuuntajista suosittuja mm. audiovahvistimissa.
  Toroidin ytimenä käytettävä aine valitaan käytön mukaan, rautaa käytetään usein matalammilla taajuuksilla jo hintansa takia. Ferriitti on käytössä korkeilla taajuuksilla (tyypilliseti 10KHz - 100MHz).
  {http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Transformator-toroid.jpg} Toroidimuuntaja. Wikipedia Commonsin public domainista oleva kuva.
  Lähteet
  http://en.wikipedia.org/wiki/Transformer
  (view changes)
  6:49 am

More