Vastuksista


Vastus (resistori) on elektroniikassa käytettävä peruskomponentti, jonka yleisin tarkoitus on rajoittaa virran kasvua liian suureksi ja siten estää esimerkiksi piirin ylikuumeneminen ja tuhoutuminen. Yksittäisen vastuskomponentin resistanssi mitataan yksikössä Ohmi (Ω), joka on siis sama kuin V/A (voltti/ampeeri). Usein käytetään vastuksia, jotka ovat jopa kilo-ohmien suuruisia. Pääsääntöisesti vastusta koskevat mitoitukset ja laskennat saadaan sähkötekniikan perusjänniteyhtälöllä U = RI.

Kuvassa alla elektroniikassa yleisesti käytetyt yksittäisen vastuksen merkintätavat.

elevastus1.jpg


Resistanssin käänteisluku on konduktassi yksiköllä G. Vaihtovirtapuolella taas määritetään piirien impedanssi Z.


Vastusverkko


Vastusverkko (Resistor Network) on komponentti, johon on kytketty useita vastuksia yhteen, joko rinnan tai sarjaan. Sen hyöty on lähinnä siinä, että se yksinkertaistaa kytkentöjä ja siinä samalla säästetään tilaa piirilevyllä. Myös
komponenttikustannukset ovat täten huomattavasti pienempiä.

Vastusverkkoja on kolmenlaista tyyppiä. Yleisimpiä näistä ovat vastusverkot, joissa sen vastukset on kytketty toisesta päästä yhteen. Tällöin väylien ylös- sekä alasvetovastusten kytkennät voidaan toteuttaa yksinkertaisesti ja tilaasäästävästi. On myös vastusverkkoja, joissa jokainen vastus on irti toisistaan ja ne toimivat siten vain yksittäisinä vastuksina. Kolmannessa tyypissä vastukset on kytketty keskenään sarjaan tai rinnan.

Vastukset_001.jpg Vastukset_004.jpgRakenteeltaan vastusverkkoja on pääsäänötisesti kahdenlaista. Kampamainen SIL (Single Inline resistor network) sekä tuhatjalkaisen näköinen, 16-pinnanen DIL (Dual Inline resistor network).

Kuvassa alla SIL-vastusverkot yhteen kiskoon kytkettynä (8kpl, 9-pin) sekä erikseen kytkettynä (4kpl, 8pin).

wikikuva01.jpg

Kuvassa alla vastaavat DIL-vastusverkot kuin yllä. (15kpl, 16pin) ja (8kpl, 16pin)

wikikuva001.jpg


Alla olevassa kuvassa vielä hieman monimutkaisempi DIL -rinnankytkentä (14x2kpl, 16pin).
wikikuva002.jpgLähteet:


01. ^ http://fi.wikipedia.org/wiki/Vastus
02. ^ http://fi.wikipedia.org/wiki/Resistanssi
03. ^ http://hurina.net/resistor.php
04. ^ http://www.massmind.org/images/www/hobby_elec/e_resistor.htm