Muuntajat -> Toroidimuuntaja (Toroidal transformer)

(Tämä artikkeli käsittelee nimen omaan rengassydänmuuntajaa, katso lähteet jos haluat tietää muuntajista enemmänkin)

Toroidimuuntajalla tarkoitetaan muuntajaa jonka käämi on toroidin muotoinen (rengas, sormus) ja käämi on käämitty tämän ympärille. Ytimenä käytetään yleensä rautaa tai muuta ferromagneettista ainetta riippuen halutuista ominaisuuksista. Raudan puolesta puhuu usein hinta, mutta se menettää nopeasti tehoaan korkeilla taajuuksilla.
Toroidin kääminnän hyviä puolia on heikompi elektromagneettinen interferenssi sekä käämintään tarvittavan johdon määrä on verrattain pieni, tämä taas antaa toroidille pienemmän resistanssin kuin solenoidilla on (2.).
Rengasmuotonsa takia myös toroidin magneettikenttä keskittyy toroidin sisäpuolelle, jolloin elektromagneettiset häiriöt ulospäin minimoituvat (kymmenys siitä mitä solenoidilla). (1., 2.)

Käyttö
Toroidimuuntaja.
Toroidimuuntaja.

Toroideja voidaan käyttää lähes kaikkeen mihin muitakin muuntajia, mutta niiden hieman korkeampi hinta kuitenkin rajoittaa käyttöä ja rajoitteet tehon kapasiteetin kanssa.
Toroidimuuntajan hyviä puolia on olematon mekaaninen melu ja pieni koko, noin puolet siitä mitä samat ominaisuudet omaavalla solenoidilla on, ja käämintään tarvittavan johdon määrä on myös huomattavasti pienempi kuin solenoidin kääminnässä tarvittaisiin. Nämä ominaisuudet tekevät toroidimuuntajista suosittuja mm. audiovahvistimissa.

Toroidin ytimenä käytettävä aine valitaan käytön mukaan, rautaa käytetään usein matalammilla taajuuksilla jo hintansa takia. Ferriitti on käytössä korkeilla taajuuksilla (tyypilliseti 10KHz - 100MHz).


Lähteet

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Transformer
  2. http://fi.wikipedia.org/wiki/Toroidi
  3. http://fi.wikipedia.org/wiki/Muuntaja