Suojadiodi


Suojadiodiksi (engl: flyback diode, catch diode, protection diode) kutsutaan diodia, jota käytetään suojaamaan muita kytkennässä olevia herkempiä laitteita äkillisen jännitepiikin aiheuttamilta vikaantumisilta. Usein esimerkiksi transistoreja on tarpeen suojata. Suojadiodit ovat vastasuuntaan biasoituja ja ne kytketään rinnan mahdollisen jännitepiikin aiheuttavan komponentin kanssa. Kun jännite suojadiodin yli kasvaa liian suureksi alkaa suojadiodi johtaa, jolloin virta pääsee maihin, jännite-ero pienenee eikä vahinkoa suojattaville komponenteille pääse syntymään.

P1300228.JPG
BZW03C15 diodi, kyseinen diodi estää yli 15 voltin jännitteen syntymisen ylitseen
BZW03C15 diodin tietoja

Kelan rinnalla on tarpeen käyttää suojadiodia. Kelan virran äkillisesti katketessa syntyy siinä suuri jännitepiikki. Rinnan kelan kanssa kytketty suojadiodi poistaa tämän jännitepiikin eikä piikki näin ollen pääse vahingoittamaan muita kytkennän herkempiä laitteita. Virta pääsee purkautumaan kelalta suojadiodin lävitse maihin eikä se kulkeudu mm. transistoreille.[1]


Suojadiodina voidaan käyttää monia eri diodeita. Usein käytetään Schottky-diodia, sen nopean johtavuuden muutoksen ja matalan kynnysjännitteen takia. Myös paremmin suurta jännitettä ja virtaa kestäviä tehodiodeja tarvitaan tehokkaammissa sovelluksissa. Halvemmat perusdioditkin esimerkiksi signaalidiodi hoitavat myös suojauksen, mikäli diodin virrankestolle ei ole suuret vaatimukset.
Monessa herkässä laitteessa on sisäänrakennettuna suojadiodeita estämässä ulkoiset jännitepiikit.
[2]
  1. ^ http://en.wikipedia.org/wiki/Catch_diode
  2. ^ http://en.wikipedia.org/wiki/Diode