RS-232 -liitinKäyttöhistoriaRS-232, eli Recommended Standard 232, suomeksi Suositeltu Standardi 232, on Electronics Industries Association:n (suom. ElektroniikkaTeollisuuden Yhdistys) standardi vuodelta 1969. [1] Standardi esittää suosituksen kytkennälle tietokoneen ja modeemin välille ja kattaa liittimen pinnityksineen, signaalimuodon ja -jännitteet, pinnien muodostamien piirien funktionaalisuus, jne.. Käytännössä raja standardille on siirretyn datan tulkinta. Esim. merkistökoodaus ei kuulu standardin piiriin, vaan sille tuli myöhemmin oma suosituksensa.
Tämä rajanveto osaltaan vaikutti RS-232:n liitinkomponentin pitkään ikään. Kun suurimmassa osassa tietokoneita oli modeemia varten sarjaportti (RS-232:n epästandardi nimitys), tuli markkkinoille paljon oheislaitteita jotka käyttivät hyväkseen verrattain yksinkertaista tiedonsiirtoväylää, jonka se tarjosi. Näistä oheislaitteista viimeisinä verrattain yleiseen käyttöön ovat jääneet viivakoodinlukijat sekä kuittitulostimet.
Useat laitteet edelleen käyttävät sarjaporttia tiedonsiirtoväylänään, mutta yleisen tarpeen (modeemikäytön) loputtua ne on jätetty tietokonevalmistajien valmiskoneista ja on hankittava erikseen tarvittaessa. Tietokoneen ja oheislaitteen välisestä liikenteestä on käyttökelpoinen liitin sittemmin löytänyt tiensä muihinkin sovelluksiin, kuten autoteollisuudessa yleisen CAN-sarjaliikenneväylän yhdeksi liitinvaihtoehdoksi. Eräät laitteet käyttävät liitintä jopa käyttöjännitteensä saantiin. RS-232 -liitin ei varsinaisesti ole tehty suuria sähkövirtoja varten, mutta alle 1A käytössä ongelmia ei käytännössä pitäisi esiintyä, minkä lisäksi 24V jännitteenkesto antaa yhdellä ampeerilla riittävästi tehonkestoa jopaa pienimuotoisia sähkömoottoreita varten.


TeknisestiRS-232 -standardin mukaisessa liittimessä on yhdeksän nastaa, sekä runkomaa, jota tosin käytännössä ei suositellä käyttämään kymmenentenä pinninä. Modeemikäytön jäljiltä liittimet on tehty kestämään 24V jännite-eroja pinnien välillä. Tiukka standardin noudattaminen liittimen käytössä edellyttäisi +/- 12V signalointia ja tiettyä pinnien järjestystä, mutta useimmat tietokonekäytön ulkopuoliset käyttökohteet käyttävät liitintä "miten sattuu", sillä todellinen tiedonsiirtotarve on yleensä hyvin erilainen kuin muinaisina modeemiaikoina.IMG_0398.JPG
IMG_0401.JPGPinnitys [2]

Image:dsub9m.png
Image:dsub9m.png

9 PIN D9 KOIRAS tietokoneen takapaneelista.
Image:dsub9f.png
Image:dsub9f.png

9 PIN D9 NAARAS johdossa.
Pin
Name
RS232
Dir
Description
1
(D)CD
CF
external image Arrowl.png
(Data) Carrier Detect
2
RXD
BB
external image Arrowl.png
Receive Data
3
TXD
BA
external image Arrowr.png
Transmit Data
4
DTR
CD
external image Arrowr.png
Data Terminal Ready
5
GND
AB
external image Arrow.png
System Ground
6
DSR
CC
external image Arrowl.png
Data Set Ready
7
RTS
CA
external image Arrowr.png
Request to Send
8
CTS
CB
external image Arrowl.png
Clear to Send
9
RI
CE
external image Arrowl.png
Ring Indicator
Huom.: Suunta on DTE (Tietokone) DCE (Modeemi) nähden.


Trivia

Liitin tunnetaan myös nimellä D9, johtuen ulkomuodosta ja pinnien määrästä. Ulkoisesti samanmuotoista, mutta eri pinnimäärällä varustettua liitintä D25 käytetään VGA-liittimenä.
  1. ^ Electronics Industries Association, "EIA Standard RS-232-C Interface Between Data Terminal Equipment and Data Communication Equipment Employing Serial Data Interchange", August 1969, reprinted in Telebyte Technology Data Communication Library, Greenlawn NY, 1985, no ISBN
  2. ^ http://www.hardwarebook.info/Serial_(PC_9)