Puristusliitin


Yleistä tietoa

Liitintyyppinä puristustyypin liitin eli lyhyemmin sanottuna puristusliitin on komponentti, jossa liitos perustuu aina galvaaniseen kytkentään. Galvaaninen kytkentä tarkoittaa sitä että liittimen metalli on kosketuksissa liitettävän metallin kanssa. Toteutustapa riippuu jonkin verran siitä millaisesta liittimestä on kyse. Yleisimmin liitos perustuu kuitenkin siihen, että liittimen johtoon kiinni tuleva osa on puristettu esim. pihdeillä kiinni johtimen päähän.


Erilaisia_puristusliit.JPG
Erilaisia puristustyypin liittimiä




Abiko™ - liittimet (The essential crimp brand)[1]

Yrityksen tuotevalikoima käsittää hyvin monentyyppisiä puristusliittimiä eri käyttökohteisiin ja elektroniikan sovelluksiin. Liitinmallit (joitakin esimerkkejä) näkyvät kuvista. Lisäksi on olemassa vielä useita muitakin malleja, mutta kokoluokka on suunnilleen sama. Hyvin samantyyppisiä / vastaavia tuotteita valmistaa useampikin yritys. [2]

Abikot.JPG
Abiko-liittimiä
Abiko_purettu.JPG

Abiko (tai vastaavissa) liittimissä käytetään värikoodausta ilmaisemaan liittimen metallin poikkipinta-alaa.[3]


red.jpg 0,5 ... 1,5 mm²
blue.jpg 1,5 ... 2,5 mm²
yellow.jpg 4,0 ... 6,0 mm²

Liittimen rakenne


Abiko-tyyppisen puristusliittimen rakenne on hyvin yksinkertainen. Johdin tulee kiinni metalliseen osaan, joka on tavallisesti tinalla pinnoitettua, korkealaatuista kuparia (C1100). [4] Tinapinnoitteen tehtävä on estää hapettumista ja lisätä korroosion kestoa. Kupari on tunnetusti hyvin sähköjohtava metalli. Liitinmetalli on melko kovaa ja sen taivuttaminen vaatii käytännössä työkaluja, vaikka liitin onkin melko ohut. Johtimen liitos on helppo tehdä erityisillä "abikopihdeillä". (Kuvalinkki [5] )
Liittimen eriste (värillinen osa) voi olla esim. polyamidia, (nylon) polypropyleenia tai PVC-muovia. [6] Edellä mainitut materiaalit ovat hyviä eristeitä.
Liittimien ohjeellinen käyttölämpötila on - 55 ... +110° C. Jännitteen ja virrankestosta ei löytynyt yksikäsitteistä tietoa. Liittimet kestävät kuitenkin vähintään 60 VDC jännitteen ja 2 A virran. Tehonkestolle rajan asettaa ensimäisenä eristemateriaali. Yli +150° C lämpötilassa se alkaa sulamaan.

"Hauenleuka" (Crokodile clip) tyyppinen liitin [7]


Hauenleuka.JPG

Liittimen nopeasta kiinnitettävyydestä ja irrotettavuudesta johtuen tämän tyyppinen liitin soveltuu erityisen hyvin erilaisiin mittalaitteisiin, kuten yleismittarin kanssa käytettäväksi tai oskilloskoopin maadoitusjohdoksi. Suurikokoisempana hauenleuka soveltuu käytettäväksi esim. akkulatureissa. (mm. auton akku-laturi kokoluokka)

Tekniset tiedot [8]


• Otepinnan pituus: 5 mm
• Käyttöjännite (max) 60 Vdc
• Virta (max) 5 A

Metalliseos on hieman erilainen kuin abikoissa. Liittimen materiaali on kuumalyijypäällystettyä terästä. Teräksen korkeamman sulamispisteen vuoksi ja toisaalta ilman eristettä, liitin kestää paremmin suuria virtoja ja jännitteitä kuin abikot. Melko usein näissäkin liittimissä näkee eristeenä pehmeää muovia. Tällöin vastaavasti resistiivisyydestä johtuva lämpeneminen on otettava aikaisemmin huomioon.

Pääteholkki


paateholkki.JPG
Pääteholkki monitäikeisille johtimille


Puristusliitintä voidaan tarvittaessa käyttää apuna, kun halutaan saada monisäikeinen johdin siististi päätettyä vaikkapa kytkentää varten. Tässä kätevänä apuna toimii pääteholkki. Johdinsäikeet pujotetaan holkin sitään ja holkki puristetaan kevyesti kasaan. Näin saadaan harottava johtimen pää kompaktiin pakettiin.
Käyttölampötilan maksimi tässä myös 110° C. Pääteholkkeja on olemassa myös eristettynä versiona.

Kytkentärima ('Sokeripala'-liitin, johdinsuoja) [9] [10]


Kytk_rima.JPG
Kytkentärima ja sen sisältämä liitos-osa erikseen


Liitin poikkeaa selvästi edellisistä, mutta se voitanee laskea vielä puristusliittimiin kuuluvaksi, koska liitos on tässäkin tapauksessa galvaaninen ja puristukseen perustuva. Liitettävien johtimien päät pujotetaan ruuvin alapuolelle ja ruuvi kiristetään kiinni. 'Sokeripala'-liittimiä käytetään esimerkiksi kodin valaisimien kytkennöissä sekä jonkin verran myös muissa itse tehdyissä kytkennöissä. Valaisinkäytössä valaisinpistorasia on kuitenkin korvannut osittain kytkentäriman käyttöä.

Teknisiä ominaisuuksia

Päällystemateriaali on tavallisesti muovia, mutta se voi joissain tapauksissa olla myös keraamista. Muovinen materiaali on tavallisesti polyamidia, kuten abikoissa. Liittimen metallinen osa on puolestaan nikkelöityä messinkiä. Kytkentärimalla liitetään tavallisesti johtoja, joiden poikkipinta-ala on luokkaa 2,5 ... 6 mm².
Nimellinen käyttöjännite on 450 Volttia, joten sokeripala-liitin soveltuu hyvin käytettäväksi pienjänniteverkoissa, 230 V:n jännitetasolla. Liitin ei ole kovin herkkä lämmölle, sillä se kestää jatkuvaa 110° C asteen ja hetkellistä 140°C lämpötilaa.
  1. ^ http://www.abiko.com
  2. ^ http://www.yeoy.fi/index.php?main=64&&productCat=593 (katsottu 03.02.2010)
  3. ^ Yleiselektroniikka (www.yeoy.fi) Oyj:n kuvasto s. 48
  4. ^ http://www.abiko.com/ring_terminals.asp (katsottu 5.2.2010)
  5. ^ http://www.ironsec.fi/webmarket/images/IKH49_pak%20%5B600,6%5D.jpg (Abikopihdit, kuvankäytön peruste: Julkinen mainoskuva, ei lähdesuojattu, viitattu 5.2.2010)
  6. ^ Yleiselektroniikka kuvato s. 45
  7. ^ http://en.wikipedia.org/wiki/Crocodile_clip (katsottu 5.2.2010)
  8. ^ Yleiselektroniikka kuvato s. 48
  9. ^ http://fi.wikipedia.org/wiki/Sokeripalaliitin (katsottu 5.2.2010)
  10. ^ http://www.sahkobit.fi/verkkokauppa/kytkentarima-12napainen-johdinsuoja-kb24212-p-463.html (Katsottu 5.2.2010)