Polko_sivu.png
Kuva 1: ulkomuoto
Polyesterikondensaattorit eli muovikondensaattorit ovat hyvin yleisiä elektroniikassa. Yleensä niihin viitataan POLKO nimellä. Kondensaattorissa on kaksi johtavaa levyä joiden välille muodostuu sähkökenttä, joka varastoi energiaa. Muovikondensaattoreissa metallilevyt ovat valettu epoksiin. Toinen tapa valmistaa on metallin hyörystäminen muovikalvolle, jolloin metallikerroksesta tulee erittäin ohut. Läpilyönti tilanteissa kalvo tuhoutuu läpilyönnin kohdalta ja näin “korjaa” itsensä. Polkot kestävät hyvin jännitettä ja suhteellisen hyvin kapasitanssin ansiosta ne ovat hyvin yleiskäyttöisiä. Kun tähän vielä yhdistetään kohtalaisen halpa hinta, tuloksena on yksi suosituimmista kondensaattori tyypeistä. [1]Rakenne
Polko_rakenne.png
Kuva 2: Rakenne avattuna

Polyesterikondensaattorissa on metalli kalvoja pinottuna päällekkäin tai rullalle. Kalvoihin on kytketty johtimet ja sen jälkeen ne on valettu kokonaan epoksiin. Rakenne takaa kestävän komponentin, mutta epoksi kuori kasvattaa komponentin kokoa. Koska komponentissa ei ole mitään kovasti lämpöön reagoivaa materiaali, niin lämpötilan vaikutukset ovat vähäisiä.
Polyesterikondensaattoreja on 100pF aina 15μF asti.[2] Rakenne ei anna mahdollisuutta samaan kapasitanssi tiheyteen kuin elektrolyyttikondensaattorilla, mutta sallii suuremman jännite keston. Jännitekestot vaihtelevat tyypeittään aina kilovoltteihin asti.
Polyesterikondensaattoreja on yleisesti kahta tyyppiä: normaali ja metalloitu. Metalloidussa ainakin toinen johtavista kalvoista on höyrystetty muovikalvolle, kun normaalissa kummatkin kalvot ovat yleensä alumiini foliota.
Komponenttia valmistaan 5%, 10% ja 20% toleransseilla.Käyttö

Polyesterikondensaattorit ovat yleiskäyttöisiä ja halpoja, mutta suurten toleranssien takia eivät sovellu hyvin tarkkoihin kytkentöihin. Polyesterikondensaattorin kapasitanssi ei muutu iän myötä ja ne ovat erittäin luotettavia kestävyydeltä. Polkot soveltuvat hyvin audio ja signaali puolen kytkentöihin stabiilisuutensa ansiosta. Polyesterikondensaattorit eivät ole kovinkaan herkkiä lämpötilavaihtelulle [3] ja niissä on erittäin suuri eristys resistanssi (> MΩ)
Metalloituja polyesterikondensaattoreja on hyvä käyttää esimerkiksi vahvistimen kytkentäkondensaattorina, koska ne omaavat kyvyn korjata läpilyönnit. Tällöin kytkettäessä tapahtuva staattinen purkaus ei välttämättä riko kondensaattoria.[4]


Merkinnät
Polko_tekstit.png
Kuva 3: Tekstit

Polyesterikondensaattorissa on merkinnät yleensä järjestyksessä kapasitanssi, toleranssi ja jännitekesto. N-kirjain kapasitanssissa tarkoittaa nano etuliitettä. Mikäli toleranssi on ilmoitettu kolminumeroisella luvulla, esimerkiksi 104 niin kaksi ensimmäistä numero ovat kerroin ja viimeinen on kymmenen potenssi, eli 10*10^4 = 100000pF eli 100nF. Tämä voidaan myös merkata .1K. K-kirjain vastaa mikrofaradia, mikäli ei ole muuta etuliitettä. 100nF kondensaattori voidaan myös merkitä 100nK.
Seuraavaksi tulee toleranssi arvo. Jos komponentissa on annettu vain kaksi arvoa (kuten kuvassa), niin toleranssi on jätetty pois. Viimeinen luku on jännitekesto voltteina.

  1. ^ http://fi.wikipedia.org/wiki/Kondensaattori
  2. ^ http://fi.farnell.com/
  3. ^ http://www.ascapacitor.com/PDF/polyester%20general%20information.PDF
  4. ^ http://wiki.ham.fi/Kondensaattori