Ohjelmoitava logiikkapiiri


Ohjelmoitava logiikkapiiri on elektroniikan komponentti, joka suorittaa erilaisia loogisia operaatioita. Toisin, kuin logiikkapiirin, ohjelmoitavan logiikkapiirin toiminta ei ole määritelty valmistusvaiheessa, vaan sen toimintaa ohjataan ohjelmoimalla.[1] Ohjelmoitavia logiikkapiirejä kutsutaan yleisnimikkeellä PDL( Programmable Logic Device ). [2] PDL-piirejä on monenlaisia mm. sen mukaan montako tuloa, lähtöä tai loogista porttioperaatiota niissä on ja ovatko ne kerta- vai monestiohjelmoitavia.[3] PDL-piirit voidaan karkeasti jakaa kombinatoorisiin ja sekventiaalisiin.

Kombinatooriset ohjelmoitavat piiritPLA

PLA-piireissä( Programmable Logic Array ) on ohjelmoitavat AND- ja OR-porteille, sekä lähtömuuttujien komplemointi XOR-porttien avulla. PLA-piirit eivät saavuttaneet suurta suosiota.

PAL

PAL-piirit( Programmable Array Logic ) ovat yksinkertaisimpia ohjelmoitavia logiikkapiirejä. PAL-piirissä on suurusluokaltaan sata porttioperaatiota.
PAL-piireissä AND-porttien tulot on ohjelmoitavia ja OR-porttien tulot kiinteitä. PAL-piirejä käytetään laajalti kombinatoorisen diskreetin logiikan korvaajana, eivätkä ne sisällä kiikkuja.


PAL-piiri.jpg
PAL-piiri


Sekventiaaliset ohjelmoitavat piirit

SPDL

SPDL-piirit( Sequential Programmable Logic Device ) voidaan ajatella PAL-piireiksi, joissa on konfiguroitava rekisteri jokaiseen logiikkalohkoon.

CPLD

CPLD-piireillä( Complex Programmable Logic Device ) voidaan toteuttaa sulautettujen järjestelmien osia. CPLD-piirit voidaan ajatella olevan kehitettyjä SPDL-piireistä.

FPGA

FPGA-piirit( Field Programmable Gate Array ) sisältävät jopa kymmeniätuhansia porttioperaatioita. FPGA-piirit ovat suunniteltu sekvenssilogiikkaa varten.
  1. ^ http://en.wikipedia.org/wiki/Programmable_logic_device
  2. ^ http://www.ee.lut.fi/courses/Sa2910100/luennot/Luento_11_Ohjelmoitavat_logiikkapiirit.pdf
  3. ^ 11 OHJELMOITAVAT LOGIIKKAPIIRIT PLD (Programmable Logic Device) on ...