MikrokytkinMikrokytkin (Micro switch, Snap-action switch) on hyvin yleinen sähkökytkin, jota käytetään monissa eri sähkölaitteissa. Mikrokytkinten suosio perustuu juuri niiden moninaisiin käyttökohteisiin, kytkinten edullisuuteen, pieneen kokoon ja kestävyyteen. Mikrokytkimen toiminta perustuu suhteellisen pieneen mekaaniseen liikkeeseen, joka säätelee kytkimen läpi menevää jännitettä. Mikrokytkimet ovatkin niin sanottuja on-off-kytkimiä, jotka joko päästävät jänniteen läpi tai estävät sen kulun.1
02022010385.jpg
Mikrokytkin.

Mikrokytkimen rakenne


Mikrokytkimen liikkuvat osat rakentuvat käyttökytkimestä, käyttöpainikkeesta ja jousilevystä. Staabileja rakenteita ovat kontaktipinta ja liitosportit. Käyttökytkimiä on kehitetty eri käyttötarkoituksiin. Käyttökytkin voi olla vipu- , nastapainike- , kielivipu- tai rullavipukytkin. Käyttökytkin on yleensä ruostumatonta terästä. Käyttökytkimen alaspainautuminen vaikuttaa suoraan käyttöpainikkeeseen, joka on yleensä joko pieni tappimainen osa tai jousi. Käyttöpainike siirtää käyttökytkimen mekaanisen liikkeen jousilevylle painautumalla jousilevyyn. Jousilevy on sähköäjohtavaa materiaalia (usein hopeaa tai kullattua/ hopeoitua materiaalia), joka taipuu liikkeen ansiosta alas ja palautuu liikkeen loppuessa ylös lepoasentoon. Jousi painautuu kontaktipintaa (sähköäjohtavaa materiaalia) vasten, jolloin jännite kytkimen läpi kytkentäasennosta riippuen muuttuu.2

02022010392.jpg
Kolme erilaista mikrokytkintä
02022010398.jpg
Kolme eri mikrokytkintä avattunaMikrokytkimen kytkentäasento


Kolmeporttisessa mikrokytkimessä on mahdollista valita mikrokytkimen kytkentäasento. Johdin voidaan kytkeä joko normal close- tai normal open- porttiin. Normal close- kytkentäasento tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että käyttökytkimen ollessa ylhäällä, kytkimen läpi kulkee jännite, ja käyttökytkimen painautuessa alas, jännitettä mikrokytkimen läpi ei kulje. Normal open- kytkentäasento on vastaavasti edellisen vastakohta, toisin sanoen jännite mikrokytkimen läpi kulkee vain käyttökytkimen ollessa ala-asennossa.

02022010390.jpg
Kytkentäasento voidaan valita. Normal closed-portti (vas), normal-open- portti (kesk) ja johtimen liitosportti (oik).


Mikrokytkimien käyttökohteet


Mikrokytkimien käyttösovelluksia on monia ja kyseisten komponenttien olemassa olo vaikuttaa jokaisen arkeen. Mikrokytkimiä käytetään muun muassa monessa kodinkoneessa. Jääkaapin oven mikrokytkin sallii jääkaapin valon syttymisen oven avautuessa, vedenlämmittimissä mikrokytkimet pysäyttävät säiliön vedentäytön ja kopiokoneessa mikrokytkin kertoo paperin puuttumisesta. Mikrokytkimiä käytetään myös turvakytkiminä. Esimerkiksi mikroaaltouunin oven käyttökytkimen asento säätelee laitteen käyttämistä. Mikrokytkimen avulla voidaan estää mikroaaltouunin käynnistys oven ollessa auki. 3


Lähteet


[1] http://sensing.honeywell.com/index.cfm?Ne=3025&ci_id=154337&N=3640&la_id=1. [viitattu 2.2.2010]
[2] http://www.switches-manufacturer.com/rimages/681/micro-switch-DM-series.jpg. [viitattu 2.2.2010]
[3] http://sensing.honeywell.com/1/4/6/5/6/8/index1.shtml. [viitattu 2.2.2010]