IMG_3809.JPG
500 mA lasiputkisulake

LASIPUTKISULAKE


Lasiputkisulake on muiden varokkeiden tapaan sähköturvallisuuteen ja sähkölaitteiden suojaamiseen käytettävä komponentti. Lasiputkisulakken nimen mukaisesti sille on tyypillistä lasista tehty kuorirakenne. Syynä lasiseen kotelointiin on se, että lasin läpi sulakkeen langan eheyden voi mahdollisesti todeta ilman mittalaitteita. Lasiputkisulakkeen lanka ja varsinaisen tominnallisuuden toteuttava osa on matalavastuksinen metallilanka joka rikkoutuu kun sulakkeen nimellisvirta ylittyy. Nimellisvirran ylittyessä metallilanka alkaa lämmetä merkittävästi ja aiheuttaa langan rikkoutumisen. Lasiputkisulakkeelle ei ole saman kokoluokan komponenttia joka toimisi automaattisulakkeen tavoin.


Nimellisvirta


Sulakkeen toiminta käyttökohteessaan edellyttää, että sen nimellisvirta on valittu oikein. Katkaisuvirta on valittava riittävän suureksi, ettei sulake rikkoudu normaalikäytössä ja riittävän pieneksi, että sulakkeen lanka katkeaa ennen kuin suojattava laite rikkoutuu. Lasiputkisulakkeiden nimellisvirrat vaihtelevat milliampeereista satoihin ampeereihin.


Nopeus


Lasiputkisulakkeen virta-arvon ohella tärkeä ominaisuus on sulakkeen nopeus. Nopeudella tarkoitetaan sulakkeen metallilangan katkeamisaikaa mikäli nimellinen virta-arvo ylitetään. Sulakkeiden nopeuksia on eri asteisia kuten hidas, nopea ja erittäin nopea. Mitä nopeampi sulake on sen varmemmin se suojaa käyttökohdetta, mutta joissain tilanteissa liian nopea sulake aiheuttaisi vain päänvaivaa. Käyttökohteissa joissa virran kasvaminen rikkoo lähes välittömästi sähkölaitteen tai sen osia on hyvä käyttää nopeaa sulaketta. Tällaisia ovat monet elektroniikan komponenit jotka lämpeävät nopeasti virran ollessa liian suuri. Sulakkeiden nopeudet eivät ole kiinteitä ajallisesti, joten sulakkeissa ei kerrota rikkoutumisaikaa. Rikkoutumisaikaan vaikuttaa virran suuruus. Suurempi virran ylitys aiheuttaa nopeamman rikkoutumisajan. Esimerkiksi eräässä tapauksessa 210% virran ylitys rikkoo sulakkeen alle puolessa tunnissa, kun puolestaan 400% ylitys rikkoo sen alle 0,3 sekunnissa.[1]


Nimellisjännite


Sulake ei pysty täydellisesti suojaamaan virtapiiriä jonka jännite ylittää sulakkeen nimellisjännitteen. Liian pienen nimellisjännitteen tapauksessa sulakkeeseen saattaa syntyä valokaari joka sulkee virtapiirin.[2] Tästä syystä sulakkeen nimellisjännitteen täytyy olla suurempi kuin kyseessä olevan avoimen piirin jännite.


Käyttötarkoitus

IMG_3810.JPG
Yleismittari jossa kaksi erisuuruista lasiputkisulaketta

Lasiputkisulakkeet ovat tyypillisesti kooltaan pieniä ja siksi myös käyttökohteet ovat pienjännitelaitteita.[3] Erityisen tärkeitä käyttökohteita ovat laitteet joissa on suuri riski liian suuren virran muodostumiseen. Tällaisesta ovat mm. mittalaitteet jossa järjestelmään tulevaa virtaa ei varmasti tiedetä. Vieressä on kuva jossa on kaksi lasiputkisulaketta eri virta-alueille.  1. ^ Littelfuse fast-acting fuse 216 series datasheet. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/173778/LITTELFUSE/216050.html
  2. ^ Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Fuse_(electrical)
  3. ^ http://fi.wikipedia.org/wiki/Sulake