Lankavastukset perustuvat eristerungon ympärille kieritetetyn vastuslangan resistiivisyyteen. Lankavastukset voivat vaihdella kooltaan ja näöltään merkittävästi: Suuria tehoja kestäviä teholankavastuksia käytetään esimerkiksi moottorien jarrutuksessa kun taas pieniä ja tarkkoja tarkkuuslankavastuksia käytetään mm. mittauspiireissä. Lankavastukset voivat olla kiinteitä tai esimerkiksi ruuvimeisselillä sopivaan vastusarvoon säädettäviä.[1] [2]

Lankavastukset.JPG
Lankavastuksia
Ominaisuuksia

Eristemateriaalin ympärille kieritetty vastuslanka aiheuttaa itseinduktanssia, joka on yksi lankavastuksen huonoja puolia. Tämä voidaan estää käyttämällä bifilaarisesti kierrettyä lankaa, mutta nämä ei-induktiiviset lankavastukset ovat vaikeasti saatavilla ja kalliita. Lankavastukset ovat yleisestikin kalliimpia verrattuna muihin perusvastuksiin. [3]

Lankavastusten rakenteen takia niihin voidaan saada erittäin pieniä vastusarvoja ja isot lankavastukset saadaan kestämään jopa 1kW tehon. Niillä on hyvä toleranssi ja niiden stabiilisuus ja lineaarisuus ovat hyviä.[4] [5]

vastustyypit.jpg
Taulukko 1: Vastusten ominaisuuksia


Vastuslangan kieritystyypit

kieritystyypit.jpg
Kieritystyypit
1. Yleisin
2. Bifilaarinen
- Saadaan itseinduktanssi minimoitua.
3. Yleinen ohuessa rungossa
4. Bifilaarinen Ayrton-Perry
- Käytetään vaativissa virtapiireissä.[6]


  1. ^ http://fi.wikipedia.org/wiki/Vastus
  2. ^ http://physics.uku.fi/opiskelu/kurssit/ELE1/luennot/hk_vastukset.pdf
  3. ^ http://sound.westhost.com/beginners.htm#5_4
  4. ^ http://www.tkk.fi/Yksikot/Elektroniikka/Toiminta/Ohjeet/vasttyyp.htm
  5. ^ http://www.ele.tut.fi/teaching/ele-2050/LV07-08/passiivikomponentit.pdf
  6. ^ http://en.wikipedia.org/wiki/Resistor#Wirewound