Kytkin


Kytkin on eräs sähköpiirien ja -asennusten käytetyimmistä ja yksinkertaisimmista komponenteista. Kytkimen tehtävänä on avata/sulkea virtapiiri.

Perinteinen kytkin on ihmisen hallitsema, mutta erikoisemmat kytkimet voivat toimia jonkin suureen vaikutuksen alaisuudessa, kuten lämpötilan (termostaatti), virran (rele), paineen, valon tai voiman.[1]

Kytkin kuvataan piirroksissa usein kuvan 1. mukaisesti.

kytkimen_piirrosmerkki.jpg

Kuva 1.

Erityyppisiä kytkimiä


Kytkimiä on monenlaisia eri käyttökohteita ja asennustapoja varten mm.
- vipukytkin
- kiertokytkin
- painekytkin
- liukukytkin
- keinukytkin
- mikrokytkin
- termoparikytkin
- digitaalikytkin
[2]
[3]

Painokytkin


Kuvissa 2, 3, 4 ja 5 on esimerkiksi pöytälampun kytkimenä käytetty painokytkin. Tämän painokytkimen virrankesto on pohjalevyn mukaan 3A/125Vac tai vaihtoehtoisesti 1A/250Vac.

painokytkin3_.jpg
Kuva 2.

painokytkin1_.jpg
Kuva 3.

painokytkin2_.jpg
Kuva 4.

31012010596_.jpg
Kuva 5.

Kuvasta 5. nähdään painokytkimen toimintaperiaate. Piirin johtimet asennetaan painokytkimen molemmista päistä ja lukitaan kuvassa 2. näkyvillä nastoilla. Nappia painamalla kuvassa 5. näkyvä "holkki" liikkuu ylös-alas sulkien tai avaten virtapiirin.

Vipukytkin


Kuvissa 6, 7 ja 8 on kaksiasentoinen on-off vipukytkin. Vipukytkimiä on myös useampiasentoisina jolloin esimerkiksi kolmiasentoisella kytkimellä voidaan hallita kahta eri piiriä, mutta vain yksi piiri voi olla kerrallaan suljettu. Kuvasta 8. nähdään, että kyseinen kytkin on tällä hetkellä ON asennossa.

Tämän vipukytkimen virrankesto on laatan mukaan 8A/125Vac tai 3A/250Vac.

keinukytkin1_.jpg
Kuva 6.

keinukytkin3_.jpg
Kuva 7.

keinukytkin2_.jpg
Kuva 8.  1. ^ http://en.wikipedia.org/wiki/Switch
  2. ^ http://fi.wikipedia.org/wiki/Kytkin_%28elektroniikka%29
  3. ^ http://fi.farnell.com/switches