KONDENSAATTORIMIKROFONITLM49_Z.jpg
Neumann TLM 49
Kondensaattorimikrofonissa ääniaallot muutetaan sähköiseksi signaaliksi nimensä mukaisesti kondensaattorin avulla. Kondensaattori (kapseli) koostuu ohuesta n. 1-10µm metallisesta kalvosta, tai metalloidusta muovikalvosta, ja sähköä johtavasta elektrodista eli taustalevystä (engl. backplate). Kalvo on n. 5-50µm:n etäisyydellä taustalevystä, johon on porattu reikiä (ei kuitenkaan aina läpi). Kalvon ja taustalevyn pienestä etäisyydestä johtuen kalvon liikkeen vaimennus ja palautuminen lepotilaansa perustuu pitkälti kalvon ja taustalevyn väliin jäävään ilmatyynyyn. Rei'illä ja kalvon etäisyydellä voidaan vaikuttaa mikrofonin ominaisuuksiin. Kondensaattorin kapasitanssi (n. 5-100pF) muuttuu äänenpaineen liikuttaessa kalvoa ja siten kalvon ja taustalevyn välistä etäisyyttä. Kondensaattorimikrofonit jaetaan kahteen eri ryhmään riippuen siitä miten sähköinen audiosignaali muodostetaan.

Elektroniikka.jpg
Kondensaattorimikrofonin elektroniikka
DC-biasoiduissa kondensaattorimikrofoneissa ulkoisella jännitelähteellä muodostetaan kondensaattoriin varaus, joka on audiotaajuuksilla likimain vakio. Kondensaattorin kalvon liikkuessa saadaan jännitesignaali sarjavastuksen yli kaavan C = Q / V mukaan. Tämän jälkeen signaali vahvistetaan lähellä mikrofonikapselia.

R/F-kondensaattorimikrofonit (engl. radio frequency = radiotaajuus) käyttävät pientä radiotaajuista jännitettä, joka luodaan pienikohinaisella oskillaattorilla. Riippuen kytkennän tyypistä, kapseli voi toimia osana resonanssipiiriä, joka moduloi oskillaattoripiirin taajuutta, tai oskillaattoripiiri on amplitudimoduloitu kalvon liikkeellä.

pkmikit.jpg
Pienikalvoisia kondensaattorimikrofoneja
Kondensaattorimikrofonit jaetaan myös kahteen ryhmään kalvon kokonsa perusteella. Pienikalvoisten mikrofonien kalvo on yleensä n. 12-15mm halkaisijaltaan ja suurikalvoisten kalvo n. 25-28mm. Kondensaattorimikrofonit ovat kalvon kevyen massan vuoksi huomattavasti dynaamisia mikrofoneja herkempiä. Toisaalta varsinkin suurikalvoiset kondensaattorimikrofonit eivät sovellu suurille äänenpaineille.


pikkukalvo.jpg
Pienikalvoinen kapseliNeumann_M149_capsule.jpg
Suurikalvoinen kapseliLÄHTEET:
http://www.neumann.com/?lang=en&id=company_publications_mic_book
http://en.wikipedia.org/wiki/Microphone
http://www.sennheiser.com/sennheiser/home_en.nsf/root/professional
http://www.thomann.de