CAT6-Kaapeli ( Category 6 cable )

CAT6-kaapeli on yleisesti tietoliikenneyhteyksissä käytettävä kaapeli. Kaapeli on valmistettu kierretyt_kaapelit.pngkierretyistä parikaapeleista. Esimerkiksi kodeissa käytettävät tietokoneet ja modeemit yhdistetään yleensä toisiinsa CAT6- tai CAT5-kaapeleilla. CAT5-kaapeli on ominaisuuksiltaan hieman heikompi, mutta ulkoisesti samankaltainen kaapeli kuin CAT6. Aikaisemmin käytössä olleissa hitaammissa tietoliikenneyhteyksissä CAT5-kaapeli on ollut ominaisuuksiltaan riittävä. Nykypäivän tietoliikennenopeudet vaativat vähintään CAT5e- tai CAT6-luokan kaapelointia.
Kaapelin rakenne

Tavallisen parikaapelin ominaisuuksia voidaan parantaa tekemällä siitä kierretty parikaapeli. Rinnakkain kulkevat johdot aiheuttavat toisiinsa elektromagneettista häiriötä, jota voidaan vähentää pareja kiertämällä. CAT6-kaapelissa kulkee yhteensä kahdeksan johtoa. Näistä muodostetut neljä paria kierretään jokainen eri taajuudella.
kiertotaajuus.pngLisäksi parit erotetaan toisistaan kaapelin keskellä kulkevilla muovisilla seinämillä. johtojen_erotin.pngVäliseinän avulla parit saadaan kiertämään toisiaan kaapelin sisällä ja häiriötä vielä pienemmäksi.[1]FTP, STP ja UTPKiertämisen lisäksi kaapelissa esiintyviä häiriöitä voidaan vähentää muillakin suojausmenetelmillä. FTP-suojattu (Foiled twisted pair) kaapeli on suojattu metallissella suojakuorella. STP-suojatussa (Shielded twisted pair) kaapelissa jokainen pari on erikseen suojattu. UTP-kaapelissa (Unshielded twisted pair) ei ole kiertämisen lisäksi muita häiriötä poistavia tekijöitä. Kotona käytettävät kaapelit ovat yleensä UTP-kaapeleita johtuen paremmin suojattujen kaapeleiden suuremmasta hinnasta.[2]


Kaapelin merkinnät

Kaapelin ominaisuudet saa selville helpoiten kaapelissa olevien merkintöjen avulla. Kaapelissa voi olla esimerkiksi merkinnät:
  1. 4PAIRS: Kaapelissa on neljä paria.
  2. 24AWG: AWG (American wire gauge ) [3] on sähköjohtojen standardoinnissa käytettävä järjestelmä. Tässä tapauksessa AWG arvosta saadaan selville esimerkiksi se, että kaapelissa käytettyjen kuparijohtojen poikkipinta-ala on 0.205mm². Yleisimmin käytetyt AWG arvot CAT6-kaapeleissa ovat 22 ja 24.
  3. UTP: Suojaamaton kaapeli
  4. GIGABIT PATCH CABLE VERIFIELD CAT.6 250MHz: Kaapelin standardi lupaa kaapelin toimivan 250MHz: taajuudella ja kaapelia voidaan käyttää gigabittississä ja sitä hitaammissa verkoissa.

kaapelin_merkinnat.pngLisäksi kaapelissa voi olla valmistajan omia merkintöjä kuten esimerkiksi tietoja valmistuserästä.


Kaapelin pituus

CAT6-kaapelin pituus käytettäessä gigabittistä yhteyttä voi olla jopa 100 metriä. Mikäli halutaan käyttää nopeampia yhteyksiä kaapelin pituutta joudutaan pienentämään kaapelissa aiheutuvan liiallisen häiriön vuoksi. Lisäksi ympäristön aiheuttamat häiriöt saattavat vaikuttaa siihen kuinka pitkää kaapelia voidaan käyttää yli gigabittisissä yhteyksissä.
  1. ^ http://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair
  2. ^ http://www.kuitu.net/portal/fi/kuituinfo/kuitu_kotiin/ohjeita_rakentajille/cat6_-_kierretty_parikaapeli/
  3. ^ http://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge