Antennikaapeli


Antennikaapeli on koaksiaalikaapelin yleisin sovellus. Antennikaapelia käytetään siirtämään sähköistä signaalia
antennilta antennijärjestelmän laitteisiin, yleisimmin televisiovastaanottimeen ja radioon, sekä näiden laitteiden välillä.

Rakenne


Antennikaapeli on rakenteeltaan sylinterimäinen ja koostuu neljästä sisäkkäisestä kerroksesta. Sisimpänä on, yleensä kuparista valmistettu, sisäjohdin. Paljaan kuparin lisäksi sisäjohtimena käytetään paljon tinattua tai hopeoitua kuparia. Sen ulkopuolella on muovinen eristevaippa, yleensä polyeteeniä. Eristevaipan ulkopuolelle on ohuesta johteesta, yleensä kuparia, punottu sukkamainen ulkojohdin. Uloimpana antennikaapelissa on muovinen suojavaippa, joka suojaa kaapelia ulkoiselta rasitukselta. Alla olevat kuvat havainnollistavat antennikaapelin rakennetta. [1]

piirros.jpg
Piirros antennikaapelin rakenteesta

rakenne2.jpg
Kuva antennikaapelin rakenteesta

Toiminta ja ominaisuudet


Sähkömagneettinen kenttä välittyy antennikaapelissa poikittaisena värähtelynä keski- ja ulkojohtimen välissä. Tämän takia näiden kerrosten välisen eristeen ominaisuudet määrävät pitkälti kaapelin laadun. Sukkamainen ulkojohdin suojaa melko hyvin signaalia ulkopuolisilta häiriöiltä ja signaalin vaimenemiselta. Tärkeimmät ominaisuudet koaksiaalikaapeleista puhuttaessa ovat impedanssi ja vaimennus. Kaapelin impedanssi riippuu johdinten välisestä etäisyydestä ja väleristeen materiaalista. Ulkojohtimen kyky eristää signaali kaapelin ulkopuolelta tulevalta häiriöltä on tärkeä ominaisuus kaapelin vaimennuksen kannalta. Ulkojohtimen eristyskykyä voidaan parantaa tihentämällä tai paksuntamalla punosta. Vaimennus kasvaa taajuden funktiona ja myös lämpötila vaikuttaa vaimennukseen. Vaimennus ilmoitetaan yleensä desibeleinä 100 metriä kohti tietyllä taajudella. Sisäjohtimen päällystäminen johtavammalla aineella parantaa kaapelin johtavuutta. Normaalissa kotitalous käytössä siirtomatkat ovat hyvin lyhyitä ja taajudet melko pieniä, joten kaapelin vaimennuksella ei ole merkitystä. Kaapelin taipuisuudella on väliä etenkin asennettaessa kaapelia ahtaisiin väleihin. Kaapelin taipuisuuteen vaikuttaa eniten sisäjohtimen paksuus ja materiaali. Käyttämällä koaksiaalikaapelissa monisäikeistä sisäjohdinta saadaan kaapelista taipuisampi, tämä kuitenkin lisää vaimentumista kaapelissa. Muita antennikaapeleiden luokitteluun vaikuttavia ominaisuuksia on esimerkiksi palosuojaus, joka on välttämätön tietyissä käyttökohteissa.[2] [3] [4]

Käyttö


kaapeli.jpg
75 ohmin antennikaapeli liittimineen
Yleisimmin käytetyt antennikaapelit ovat impedanssiltaan joko 50 tai 75 ohmia. 75:n ohmin antennikaapelia käytetään tavallisesti kotitalouksissa, siirrettäessä signaalia antennilta televisioon tai radioon ja myös eri laitteiden kuten televisioiden, digiboksien ja nauhureiden välisissä kytkennöissä. Näissä laitteiden välisissä kytkennöissä antennikaapelia yleisempi on SCART eli euro-AV kaapeli, tosin HDMI on teräväpiirtotekniikkaan siirtymisen myötä vähitellen syrjäyttämässä SCART:in. 50 ohmin antennikaapelia käytetään radioamatööritoiminnassa, LA- ja radiopuhelinten antennikaapelina. Muita impedansseja joita antennikaapeleissa yleisesti käytetään ovat 60, 93 ja 150 ohmia. [5]


Alla olevaan taulukkoon on koottu joidenkin antennikaapelien ominaisuuksia.
wiki_taulukko.jpg
CUST = Tinattu kupari, CW = Kuparipäällys, CU = Kirkas kupari, CUAG = Hopealla päällystetty kupari [6]

Erilaisia antennikaapeleita on hyvin saatavilla sähkö- ja kodinkoneliikkeissä ja ne ovat suhteellisen edullisia.

Lähteet


  1. ^ http://fi.wikipedia.org/wiki/Koaksiaalikaapeli Katsottu 3.2.-10.
  2. ^ http://fi.wikipedia.org/wiki/Koaksiaalikaapeli Katsottu 3.2.-10.
  3. ^ http://wiki.ham.fi/Koaksiaali Katsottu 4.2.-10.
  4. ^ http://koti.mbnet.fi/ijl/koaksiaa.html Katsottu 4.2.-10.
  5. ^ http://wiki.ham.fi/Koaksiaali Katsottu 4.2.-10.
  6. ^ http://www.tsp.fi/pdfs/koaksiaalikaapelit.pdf Katsottu 3.2.-10.